Formularz rejestracji dla potencjalnych dostawcówINFORMACJE OGÓLNE O FIRMIE

OBSZAR DZIAŁANIA DOSTAWCY

INFORMACJE O OFEROWANYCH PRODUKTACH I USŁUGACH

Przygotowanie Projektu

Balance of plant

Turbina

Instalacja i rozruch

Operacja, urtzymanie i serwis

Wycofanie z Ekspoloatacji

Ogólne usługi profesjonalne

Ogólne usługi produkcyjne

ZREALIZOWANE PROJEKTY W BRANŻY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ORAZ MORSKICH FARM WIATROWYCH (REFERENCJE)

W przypadku ograniczeń wynikających z podpisanych umów o poufności lub innych restrykcji prosimy o przedstawienie ogólnego zarysu projektu.

CZY FIRMA MA DOŚWIADCZENIE WE WSPÓŁPRACY Z RWE/BTI?*

GOTOWOŚĆ DO WSPÓŁPRACY

Niezależnie od tego czy Państwa firma jest obecnym lub potencjalnym dostawcą, proszę ocenić swoją „gotowość operacyjną” w kontekście dostarczania produktów i usług dla morskiej energetyki wiatrowej.*

ZAŁĄCZ LOGO FIRMY*

No file selected

OCHRONA DANYCH

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i na marketing bezpośredni związany z produktami oraz usługami RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o., ul. Deotymy 21, 76 - 200 Słupsk, Polska, za pomocą wymienionych poniżej kanałów komunikacji elektronicznej, na podane przeze mnie w formularzu dane kontaktowe:

Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając nam wiadomość na adres e-mail:

FEWBalticII@rwe.com

lub

iod.renewables@rwe.com

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych przed jej cofnięciem.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, przy ul. Deotymy 21, 76-200 Słupsk.

yznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:

iod.renewables@rwe.com

pisemnie przesyłając korespondencję na adres:

RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o., ul. Deotymy 21, 76-200 Słupsk, z dopiskiem: "Inspektor Ochrony Danych".

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

2. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

Pani/Pana dane kontaktowe oraz informacje o reprezentowanym przez Panią/Pana podmiocie gospodarczym będą przetwarzane w następujących celach:

1) zarządzania bazą danych lokalnych dostawców materiałów i usług niezbędnych przy budowie i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej - ponieważ przetwarzanie jest nam niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. (1) lit. f RODO), którym jest utrzymywanie relacji biznesowych i możliwość zawierania umów z wybranymi dostawcami;

2) przesyłania newslettera informacyjnego, w tym informacji marketingowych dotyczących rozwoju działalności Grupy RWE w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności w celu rozwoju łańcucha dostaw dostosowanego do profilu działalności, informacji o konferencjach lub innych wydarzeniach tematycznych - ponieważ przetwarzanie jest nam niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 1 lit. f RODO), którym jest informowanie Cię o działaniach administratora w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie newslettera (art. 1 lit. a RODO);

3. Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty należące do następujących kategorii:

- spółki należące do grupy RWE;

- dostawcy następujących usług: Usługi informatyczne i nowych technologii, Usługi telefoniczne lub usługi poczty elektronicznej.

4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez różne okresy w zależności od celu:

- prowadzenia bazy danych lokalnych dostawców materiałów i usług niezbędnych przy budowie i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej - do czasu zakończenia budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;

- przesyłania newslettera informacyjnego, w tym informacji marketingowych - przez czas świadczenia usługi, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

5. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia; prawo do przenoszenia danych osobowych, które nam dostarczyłeś.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na podstawie zgody.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

Więcej informacji na temat zasad gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz przysługujących praw można znaleźć w Polityce Prywatności Grupy RWE dostępnej pod adresem:

Ochrona danych RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o.