Formularz rejestracyjny

Formularz rejestracji dla potencjalnych dostawcówINFORMACJE OGÓLNE O FIRMIE

OBSZAR DZIAŁANIA DOSTAWCY

INFORMACJE O OFEROWANYCH PRODUKTACH I USŁUGACH

Przygotowanie Projektu

Balance of plant

Turbina

Instalacja i rozruch

Operacja, urtzymanie i serwis

Wycofanie z Ekspoloatacji

Ogólne usługi profesjonalne

Ogólne usługi produkcyjne

ZREALIZOWANE PROJEKTY W BRANŻY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ORAZ MORSKICH FARM WIATROWYCH (REFERENCJE)

W przypadku ograniczeń wynikających z podpisanych umów o poufności lub innych restrykcji prosimy o przedstawienie ogólnego zarysu projektu.

CZY FIRMA MA DOŚWIADCZENIE WE WSPÓŁPRACY Z RWE/BTI?*

GOTOWOŚĆ DO WSPÓŁPRACY

Niezależnie od tego czy Państwa firma jest obecnym lub potencjalnym dostawcą, proszę ocenić swoją „gotowość operacyjną” w kontekście dostarczania produktów i usług dla morskiej energetyki wiatrowej.*

ZAŁĄCZ LOGO FIRMY*

No file selected

OCHRONA DANYCH

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i na marketing bezpośredni związany z produktami oraz usługami Baltic Trade and Invest sp. z o.o., ul. Deotymy 21, 76 - 200 Słupsk, Polska, za pomocą wymienionych poniżej kanałów komunikacji elektronicznej, na podane przeze mnie w formularzu dane kontaktowe:

Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając nam wiadomość na adres e-mail:

FEWBalticII@rwe.com

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

- Baltic Trade and Invest sp. z o.o., ul. Deotymy 21, 76 - 200 Słupsk, Polska

Państwa dane kontaktowe i informacje o reprezentowanym przez Państwa podmiocie gospodarczym będą przetwarzane do komunikacji, w tym przesyłania informacji handlowych przez RWE oraz Baltic Trade and Invest sp. z o.o. w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Koncernu, w szczególności w celu wypracowania łańcucha dostaw dostosowanych do profilu Państwa działalności gospodarczej a także poinformowania o konferencjach lub innych wydarzeniach tematycznych. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratorów związany z prowadzeniem wspólnej działalności w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Koncernu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia sprzeciwu. Więcej informacji na temat zasad gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw dostępna jest na stronach www Administratorów, odpowiednio dla:

Ochrona danych Baltic Trade and Invest sp. z o.o.