Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne

Jako członkowie grupy RWE, jednostki biznesowe z obszaru Renewables wspierają cel RWE:

Nasza energia dla zrównoważonego życia

Cel ten opisuje to dlaczego istniejemy i co napędza nas każdego dnia. Jesteśmy pasjonatami odnawialnych źródeł energii oraz wpływu, jaki wywieramy na świat. Jesteśmy odpowiedzialni społecznie i mamy pozytywny wpływ na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo poprzez zapewnienie odnawialnych zasobów energii. Stosujemy zasadę myślenia innowacyjnego i uwzględniamy cały cyklu życia już na etapie projektu naszych farm wiatrowych.

Zdrowie, bezpieczeństwo i doskonałość w obszarze środowiskowym są podstawą zrównoważonej działalności.

Wierzymy, że długoterminowy, zrównoważony sukces można osiągnąć tylko dzięki ludziom. Tworzymy i zapewniamy bezpieczne oraz zdrowe warunki pracy. Nadzorujemy nasze miejsce pracy pod kątem sytuacji niebezpiecznych i wierzymy, że wszystkim wypadkom można zapobiec, a każdy wypadek to dla nas o jeden wpadek za dużo.

Jesteśmy pasjonatami zaangażowanymi w ochronę naszej planety i zobowiązujemy się do wspierania społeczeństw na całym świecie w osiągnięciu celu dwóch stopni Celsjusza Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również zobowiązujemy się do zerowego poziomu emisji netto do 2040 roku.

Krótko mówiąc: dbamy o siebie nawzajem, nasze aktywa i środowisko naturalne, gdziekolwiek działamy i cokolwiek robimy.

Nasze zobowiązania w zakresie opieki

Realizujemy poniższe zobowiązania i wymagamy od wszystkich współpracowników oraz zachęcamy wszystkich partnerów biznesowych do ich przestrzegania i działania zgodnie z nimi:

  • Nasze kierownictwo w sposób widoczny demonstruje przywództwo w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego (HSE) we wszystkich naszych procesach biznesowych, działaniach i decyzjach.
  • Podejmujemy zdecydowane działania w celu zapewnienia i promowania zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników, partnerów biznesowych i naszych sąsiadów, a także w celu zapewnienia ochrony środowiska - bez względu na to, gdzie jesteśmy i co robimy. Unikamy zagrożeń, zmniejszamy ryzyko i stale poprawiamy nasze wyniki.
  • Poświęcamy energię i uwagę, aby zapobiegać szkodom oraz utrzymywać i poprawiać zdrowie i samopoczucie pracowników, partnerów biznesowych i innych osób zaangażowanych w nasz łańcuch wartości.
  • Umożliwiamy i oczekujemy od naszych współpracowników i partnerów biznesowych wzięcia osobistej odpowiedzialności, dawania przykładu w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz odwagi do przerywania niebezpiecznych prac i kwestionowania niebezpiecznych warunków.
  • Doceniamy i uznajemy dobre zachowania i wyniki w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, dążymy do znalezienia bezpieczniejszych sposobów pracy i jesteśmy dumni z aktywnego dzielenia się dobrymi praktykami w tym zakresie.
  • Chętnie przyjmujemy konstruktywne informacje zwrotne i podejmujemy wyzwania dotyczące wdrażania naszej polityki w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
  • Przyjmujemy holistyczne podejście do ochrony środowiska, które obejmuje cały cykl życia inwestycji, co ma na celu zmniejszenie wpływu na środowisko przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji, magazynowania i wykorzystania zielonej energii.
  • Zobowiązujemy się do zapewnienia integralności naszych aktywów w celu zwiększenia produkcji czystej energii przy jednoczesnym zapobieganiu szkodom dla ludzi i środowiska naturalnego.

Dbamy dziś, aby wszyscy mogli cieszyć się jutrem

We Care

Coraz ważniejsze staje się systematyczne i spójne podejście do zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem naturalnym. Pomaga to chronić środowisko, tworzy warunki pracy, w których ludzie mogą pracować w bezpiecznym i zdrowym otoczeniu, i jest ważne nie tylko z perspektywy społecznej, ale także ma sens ekonomiczny. Ciągłe doskonalenie wszystkich tych aspektów optymalizuje przepływ pracy i pomaga obniżyć koszty.

Rosnący poziom chorób zawodowych i utraconego czasu pracy, a także ogólny wzrost tempa i złożoności pracy oznaczają, że coraz więcej uwagi poświęca się kwestiom HSE (zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska).

Dobre samopoczucie ludzi, ochrona środowiska, bezpieczeństwo w miejscu pracy i opieka zdrowotna są dla RWE najwyższym priorytetem i stanowią integralną część naszej działalności biznesowej.

RWE dba o to, aby codzienne środowisko pracy było jak najbezpieczniejsze i jak najzdrowsze dla naszych pracowników - a także dla naszych partnerów biznesowych i klientów. Oczywiste jest dla nas, że obejmuje to również ochronę środowiska i odpowiedzialne obchodzenie się z zasobami, np. poprzez definiowanie nadrzędnych zasad i minimalnych wymagań. Personel HSE służy radą i pomocą na miejscu.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom i planować przyszłość, RWE wdrożyło centralny system zarządzania We Care. Określa on wszystkie rodzaje wymagań, celów, działań i standardów HSE dla RWE, aby zagwarantować jednolite procesy i przepisy we wszystkich oddziałach. System pomaga wszystkim oddziałom w spełnieniu wymagań określonych w przepisach i dokumentach normatywnych, ustanowieniu bezpiecznych standardów i osiągnięciu nadrzędnych celów RWE krok po kroku.

We Care krok po kroku

Zasady ratowania życia

Żadnych kompromisów w kwestii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo pracy opisuje podstawowe zasady, standardy i wytyczne w celu osiągnięcia bezpiecznych sposobów pracy. Kluczowe działania związane z ryzykiem, zasady ratowania życia, wymagania dotyczące bezpiecznego systemu pracy, a także zasady bezpiecznej jazdy lub podróży.