RWE Offshore Wind GmbH

Rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce jako szansa dla lokalnych społeczności na nowe ścieżki kariery

  • Wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii morskie farmy wiatrowe stają się obiecującym rozwiązaniem dla zrównoważonej produkcji energii. Jednak wyzwanie związane z brakiem wykwalifikowanej kadry dotyczy nie tylko Polski, ale również sceny międzynarodowej. Poszukując rozwiązań,
  • RWE i windhunter_academy uruchomiły program przekwalifikowujący, którego celem jest stworzenie nowych możliwości zawodowych dla lokalnych społeczności.
  • Ośmiu wybranych rybaków właśnie ukończyło trzytygodniowy program szkoleniowy, który wyposaża ich w umiejętności niezbędne do pracy jako technicy turbin wiatrowych.

Warszawa, 27 czerwca 2023 r.

Brak wykwalifikowanych pracowników w branży energii odnawialnej jest istotnym problemem. Prognozuje się, że to wyzwanie pogłębi się w nadchodzących latach, co podkreśla potrzebę działań mających na celu podniesienie świadomości i stworzenie ścieżek rozwoju dla osób pragnących przejść z innych sektorów. Mając to na uwadze, RWE i windhunter_academy podjęły proaktywne działania, aby już dziś skutecznie przeciwdziałać temu problemowi.

Przekwalifikowanie rybaków na potrzeby przemysłu wiatrowego offshore

Program przekwalifikowania został zaprojektowany tak, by dotrzeć do określonej grupy osób, w tym przypadku rybaków. Poprzez wybór kandydatów gotowych na zmianę i posiadających potencjał spełnienia kryteriów techników turbin wiatrowych, program daje im szansę na rozpoczęcie nowej ścieżki kariery. Uczestnicy przechodzą intensywny 3 tygodniowy kurs w windhunter_academy, gdzie zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu aspektów technicznych, uczestniczą w praktycznych zajęciach i otrzymują szkolenie z technicznego języka angielskiego.

Sami uczestnicy szkolenia podkreślali, że wymiar wiedzy i umiejętności, które zdobyli podczas programu, z pewnością ułatwi im podjęcie decyzji o zmianie sektora zatrudnienia oraz przyniesie wymierne korzyści po podjęciu pracy w branży wiatrowej. Optymistycznie patrzą w przyszłość i oczekują na pierwsze zatrudnienie w nowej branży.

– Uważam, że program przebranżowienia zaproponowany przez RWE oraz windhunter academy spełnił swoje założenia. Czuję się w pełni przygotowany do pracy i nowych wyzwań w branży wiatrowej. Szkolenie przeprowadzone było na najwyższym poziomie, przez profesjonalistów, którzy duży bagaż wiedzy przekazali nam w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze, traktując nas jak najbardziej indywidualnie. – Konrad Rus, uczestnik programu.

– Cele programu wykraczają poza same ukończenie szkolenia. Głównym celem jest zaprezentowanie ofert pracy i ułatwienie bezpiecznego zatrudnienia w branży wiatrowej, zapewniając udaną przemianę zawodową dla każdego uczestnika. – Karolina Jastrzębska, Dyrektor Zarządzająca windhunter academy.

Przekwalifikowanie dla zrównoważonej przyszłości

W miarę wzrostu zapotrzebowania na energię odnawialną, programy takie jak ta inicjatywa, stają się coraz bardziej istotne. Zapewniają one społecznościom niezbędnych narzędzi i wiedzy dla nowej branży, tworząc tym samym zrównoważone źródło utrzymania.

Marcin Sowiński, Project Lead w RWE Offshore Development Poland, podkreśla znaczenie programu nie tylko dla budowania świadomości dotyczącej energii wiatrowej offshore, ale także dla zapewnienia realnych możliwości osobom do związania swojej przyszłości z tym dynamicznie rozwijającym się sektorem. Program wyposaża uczestników nie tylko w praktyczne umiejętności i wiedzę techniczną, ale również rozwija umiejętności miękkie oraz zdolności do pracy zespołowej, niezbędne w nagłych sytuacjach.

Program przekwalifikowania rybaków, realizowany przez RWE i windhunter academy, stanowi ważny krok w kierunku rozwinięcia wykwalifikowanej kadry dla branży wiatrowej w Polsce. Oferując nowe ścieżki zawodowe w sektorze energii odnawialnej, program daje kandydatom możliwość wkładu w rozwój tej branży, jednocześnie zabezpieczając ich własną przyszłość zawodową. W miarę transformacji globalnego krajobrazu energetycznego na rzecz energii odnawialnej, inicjatywy takie jak ta odgrywają istotną rolę w prosperującej przyszłości.

Dzięki umiejętnościom uzyskanym w trakcie programu uczestnicy uzyskali niezbędne kwalifikacje potrzebne do rozpoczęcia pracy przy turbinach wiatrowych w Polsce i na świecie. Ukończenie szkolenia to nie tylko teoria i praktyka, ale przede wszystkim realna szansa znalezienia pracy w branży odnawialnych źródeł energii.

Pliki do pobrania

Informacja prasowa