RWE edukuje pomorskie dzieci i młodzież na temat odnawialnych źródeł energii

  • RWE kontynuuje cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na Pomorzu
  • Do tej pory w zajęciach wzięło udział około 750 uczniów klas 4-8, w wieku 10-14 lat. Na początku czerwca zainicjowano zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  • W trakcie zajęć uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób produkowana jest zielona energia oraz zdobywają wiedzę na temat perspektyw rozwoju sektora OZE w Polsce i możliwości zatrudnienia w tej dynamicznie rozwijającej się branży 

Słupsk, 14 czerwca 2022

Joanna Grochocka, Consent Engineer / Specjalista ds. pozyskiwania zgód – CNS w projekcie F.E.W. Baltic II, RWE Renewables: „Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do uczniów szkół zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestycji w morską farmę wiatrową oraz towarzyszącej jej infrastruktury przyłączeniowej. Inicjatywa RWE ma przede wszystkim na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł do wytwarzania energii. Nie bez znaczenia jest też prezentacja potencjału sektora energetyki odnawialnej, jako potencjalnego pracodawcy pierwszego wyboru.”

RWE kontynuuje cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na Pomorzu. Do tej pory, w listopadzie i grudniu 2021 roku oraz maju 2022 r. warsztaty dotyczące odnawialnych źródeł energii przeprowadzono w kilku placówkach – w Szkole Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich w gminie Ustka, Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie w gminie Słupsk, Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku i Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy. Zajęciami objęto łącznie około 750 uczniów klas 4-8, w wieku 10-14 lat.

Zajęcia dla uczniów organizowane przez RWE to 90-minutowe spotkania, w trakcie których dzieci i młodzież nie tylko dowiadują się jak pozyskiwana jest zielona energia, ale również sami mogą wygenerować prąd z turbiny wiatrowej czy paneli fotowoltaicznych. Głównym celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom pozytywnych aspektów wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Uczniowie mogą zdobyć wiedzę na temat produkcji prądu z wiatru i słońca. Organizatorzy kładą duży nacisk na edukację w zakresie ograniczenia emisji CO2, poprzez odejście od tradycyjnych, wysokoemisyjnych źródeł energii.

„W części teoretycznej rozmawiamy z uczniami o korzyściach płynących z inwestowania w zieloną energię oraz prośrodowiskowych rozwiązaniach w projektowaniu i budowie instalacji wykorzystujących źródła odnawialne” – podkreślają Joanna Grochocka i Piotr Tomczak – inicjatorzy zajęć, pracownicy RWE Renewables zaangażowani w rozwój projektu F.E.W. Baltic II. „W trakcie warsztatów dzieci i młodzież dowiadują się, jak energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na mechaniczną, a następnie przetwarzana w elektryczną za pomocą generatora będącego częścią turbiny wiatrowej. Prezentujemy naszym słuchaczom materiały audiowizualne, pokazujące jak wygląda i jak budowana jest morska farma wiatrowa, z czego składa się m.in. elektryczna infrastruktura przesyłowa. Jednak najwięcej radości sprawiają uczniom zajęcia praktyczne. Pod czujnym okiem instruktorów, mogą z wykorzystaniem odpowiednich materiałów dydaktycznych, takich jak panele fotowoltaiczne, stacja pogodowa, turbina wiatrowa, multimetry, żarówki itp., zrozumieć jak działają panele słoneczne i elektrownie wiatrowe.”

Duże zainteresowanie nauczycieli i uczniów warsztatami organizowanymi przez RWE potwierdza potrzebę kontynuacji cyklu w kolejnych szkołach podstawowych oraz w szkołach średnich gmin Ustka i Słupsk. Obecnie RWE rozszerzyło program o uczniów szkół średnich, którzy stoją przed wyborem ścieżki zawodowej i poszukują informacji na temat perspektyw rozwoju sektora offshore w Polsce. Pierwsze zajęcia zrealizowano na początku czerwca w Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Zawodowego w Słupsku. Edukacja w tym zakresie pomoże im podjąć bardziej świadomą decyzję poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy, dedykowanemu tej rozwijającej się gałęzi gospodarki. W trakcie warsztatów rozmawiano z młodymi ludźmi na temat dynamicznego rozwoju rynku pracy, związanego z morską energetyką wiatrową oraz kluczowych kompetencji, poszukiwanych przez pracodawców w sektorze OZE. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem morskiej farmy wiatrowej wraz z jej infrastrukturą przyłączeniową, dzięki prezentacji specjalnie w tym celu przygotowanej makiety. Ponadto umożliwiono im, dzięki technice VR, „wirtualną wizytę” we wnętrzu, fundamentach, wieży oraz na celi morskiej elektrowni wiatrowej. Model przygotowany został przez inżyniera Piotra Sadowskiego, zaangażowanego w projekt morskiej farmy F.E.W. Baltic II. Kolejne zajęcia z uczniami planowane są w dniach 13–15 czerwca w Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku.

RWE realizuje swoją wizję bycia odpowiedzialnym producentem energii i dążenia do neutralności klimatycznej. Rozumie, jak ważne jest rozwijanie społecznej świadomości ekologicznej, zwłaszcza wśród najmłodszych pokoleń. Firma chce uświadamiać dzieci i młodzież na temat globalnej potrzeby i konieczności dywersyfikacji w kierunku odnawialnych źródeł energii takich jak fotowoltaika i energia wiatrowa oraz konieczności ograniczenia produkcji CO2 poprzez odejście od tradycyjnych, wysokoemisyjnych i wyczerpywalnych paliw kopalnianych.

RWE Renewables buduje jedną z pierwszych na polskim Bałtyku morskich farm wiatrowych, F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW. Ubiega się też o 11 nowych, morskich obszarów pod budowę farm offshore. W Polsce RWE prowadzi także działalność w zakresie lądowych farm wiatrowych, o łącznej, zainstalowanej mocy wynoszącej 410 MW.

W 2022 r. RWE uruchomiło już lądową farmę wiatrową Rozdrażew (16,8 MW) oraz planuję budowę kolejnego obiektu onshore – Żnin (48 MW). Kolejne projekty znajdują się w fazie przygotowania lub budowy. Dodatkowo, RWE dywersyfikuje portfolio polskiego OZE, inwestując w projekty farm fotowoltaicznych. W latach 2022 i 2023 RWE planuje budowę ponad 80 MW nowych projektów PV.

Downloads

Komunikat prasowy