RWE Renewables

RWE otrzymało decyzję środowiskową dla projektu morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW

  • Jest to pierwsza decyzja środowiskowa dla morskiej farmy wiatrowej w Polsce, wydana po zastosowaniu tzw. procedury transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko
  • Port w Ustce wybrany został jako lokalizacja centrum operacyjno-serwisowego farmy F.E.W. Baltic II. Jego realizacja przyczyni się do utworzenia nawet 50 stałych miejsc pracy

Essen, 9 grudnia 2021 r

RWE osiągnęło przełomowy etap w realizacji swojego pierwszego projektu morskiej farmy wiatrowej na rynku polskim. Poprzez spółkę zależną Baltic Trade & Invest Sp. z o.o. deweloper otrzymał dla projektu F.E.W. Baltic II tzw. decyzję środowiskową, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Decyzja ta szczegółowo określa środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację projektu morskiej farmy wiatrowej o planowanej mocy zainstalowanej 350 MW, zlokalizowanej w polskiej części Morza Bałtyckiego, na wysokości Ustki. Jest to pierwsza w Polsce decyzja środowiskowa dla projektu offshore wind, wydana po wdrożeniu tzw. transgranicznej procedury oceny oddziaływania na środowisko, z udziałem interesariuszy z Danii i Szwecji.

Realizacja programu badań oceny oddziaływania farmy na środowisko zajęła dwa lata i prowadzona była ze znaczącym udziałem ze strony polskich instytutów badawczych oraz podmiotów komercyjnych, m. in. Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Marynarki Wojennej, Polskiego Instytutu Geologicznego, Instytutu Oceanologii PAN, firm 3Bird oraz Tringa.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest krokiem milowym w realizacji projektu farmy F.E.W. Baltic II. W zależności od ostatecznej decyzji inwestycyjnej, prace budowlane na farmie mogą zostać uruchomione już w 2024 roku. Oddana do użytku farma będzie generowała moc pozwalającą na stałe zaopatrzenie w czystą energię elektryczną ponad 350 tysięcy polskich gospodarstw domowych.

Port w Ustce jako baza serwisowa dla farmy F.E.W. Baltic II. Powstanie ok. 50 miejsc pracy

8 grudnia 2021 roku w Ustce podpisana została pomiędzy RWE Renewables / Baltic Trade and Invest Sp. z o.o. a Zarządem Portu Morskiego Ustka wstępna umowa dzierżawy gruntów położonych na terenie usteckiego portu, na których powstanie centrum operacyjno-serwisowe dla morskich farm wiatrowych. Baza eksploatowana będzie początkowo przez okres minimum 25-30 lat, począwszy od 2025 roku. W pierwszej fazie do obsługi procesu budowy farmy oraz inicjalnego okresu jej eksploatacji, na bieżąco wykorzystywane będą dwie jednostki pływające klasy CTV. Docelowo inwestycja wygeneruje ok. 50 pełnoetatowych miejsc pracy. Będzie ona realizowana z wysokim udziałem tzw. local content na etapie samej budowy oraz eksploatacji. RWE Renewables prowadzi również obecnie rozmowy z władzami Ustki na temat innowacyjnych narzędzi, które pozwolą na znaczącą kontrybucję inwestora na rzecz lokalnej społeczności oraz gospodarki w długookresowej perspektywie.

Dzięki projektowi F.E.W. Baltic II RWE w znaczący sposób kontrybuuje do tzw. „zielonej transformacji” polskiej energetyki oraz do rozwoju polskiego przemysłu. RWE posiada obecnie w Polsce dobrze rozwiniętą infrastrukturę lądowych farm wiatrowych oraz projektów fotowoltaicznych.

RWE jest globalnym liderem rynku odnawialnych źródeł energii oraz „numerem 2” w sektorze offshore wind na świecie. Firma posiada obecnie 17 funkcjonujących farm wiatrowych zlokalizowanych na obszarach morskich pięciu państw. Obecnie RWE pracuje nad realizacją najbardziej zaawansowanych technicznie, nowych projektów MFW. Do 2030 roku RWE planuje potrojenie swojego potencjału offshore wind, z obecnych ok. 2,4 GW do ok. 8 GW.