RWE i Uniwersytet Gdański łączą siły, aby napędzać rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Essen / Gdańsk, 3 listopada 2021 r.

RWE Renewables i Uniwersytet Gdański połączyły siły, aby przyspieszyć rozwój morskiej energetyki wiatrowej w oparciu o edukację oraz inicjatywy badawczo-rozwojowe. Odpowiednia Umowa Ramowa o Współpracy została podpisana w zeszłym tygodniu pomiędzy polską spółką zależną RWE Baltic Trade a Invest Sp. z o.o. a Uniwersytetem Gdańskim. Umowa obejmuje szeroki zakres wspólnych inicjatyw, m.in. projekty badawczo-rozwojowe w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, m. in. związane z możliwością współistnienia morskich farm wiatrowych i akwakultur.

W praktyce umowa opiewa m. in. na transfer technologii i komercjalizację wyników badań, opracowywanie analiz i innowacji w celu optymalnego wykorzystania obszarów morskich. Obie organizacje będą również współpracować przy organizacji i realizacji konferencji naukowych, sympozjów i innych formatów, służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń, inspirując jednocześnie nowe badania naukowe, które przyczynią się do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i poza nią.

RWE jest „numerem 2” na świecie w branży morskiej energetyki wiatrowej. W Polsce RWE realizuje projekt morskiej energetyki wiatrowej F.E.W. Baltic II. Farma wiatrowa będzie zlokalizowana w środkowej części polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego, na wysokości miasta Ustka. Jej planowana moc zainstalowana wynosi 350 megawatów (MW). Dzięki temu projektowi RWE znacząco przyczyni się do przejścia na zieloną energię w Polsce – jednym ze strategicznych rynków RWE w Europie.

RWE posiada w Polsce zrealizowało już inwestycje z sektora OZE o łącznej mocy zainstalowanej ok. 370 MW (na dzień 31 grudnia 2020 r.), a kolejne projekty lądowe są już w fazie rozwoju i budowy. Ponadto RWE stale dywersyfikuje swój portfel OZE w Polsce, inwestując w projekty fotowoltaiczne. Jako jedna z wiodących na świecie firm zajmujących się energią odnawialną, RWE zamierza zainwestować w latach 2020-2022 5 miliardów euro netto w energię odnawialną i zwiększyć globalny portfel energii odnawialnej do ponad 13 gigawatów mocy netto.