Pierwszy wirtualny dialog z polskim łańcuchem dostaw

Wydarzenie online, 15 grudnia 2020 r.

W dniu 15 grudnia 2020 roku miał miejsce pierwszy dialog z dostawcami. Z uwagi na stan epidemii COVID – 19, spotkanie miało charakter online. Pomimo tego, zgromadziło ono  172 uczestników, którzy w przestrzeni wirtualnej mieli możliwość spotkania i zadania pytań dotyczących łańcucha dostaw przedstawicielom RWE.

Celem pierwszego spotkania było zapoznanie dostawców z zakresem projektu, statusem prac, strategią zakupową, a także wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kluczowym elementem pierwszego dialogu z dostawcami było przedstawienie planów na 2021 rok, co pozwoliło dostawcom uzyskać wiedzę dotyczącą kolejnych kamieni milowych i planowanych przetargów.

Wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów w bazie dostawców Spółki oraz zapytania dotyczące harmonogramu, zakresu przyszłych zamówień oraz kolejnych dialogów świadczy o ogromnym sukcesie wydarzenia przeprowadzonego przez RWE.