Edukacja

Współpraca z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi

Napędzanie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce to cel, który RWE realizuje poprzez szeroką współpracę z polskim środowiskiem akademickim. Dzięki odpowiednim porozumieniom Firma aktywnie wspiera podejmowanie nowych inicjatywy badawczo-rozwojowych w obszarze morskiej energetyki wiatrowej oraz bierze udział w wymianie doświadczeń ekspertów w zakresie prowadzenia projektów i kształcenia personelu.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej bierzemy udział w kształceniu przyszłych kadr dla ciągle rozwijającego się sektora energetyki odnawialnej. 

W trakcie naszej obecności na polskim rynku wspieramy społeczność akademicką poprzez:

  • Partnerstwo w konkursach i wydarzeniach promujących zrównoważony rozwój i morską energetykę wiatrową
  • Wspieranie uczelni w kontakcie z uczestnikami rynku morskiej energetyki wiatrowej 
  • Obejmowanie patronatem oraz współpracę przy tworzeniu i prowadzeniu kierunków studiów dziennych oraz podyplomowych skupiających się na kształceniu kadry dla branży morskiej
  • Umożliwienie zdobycia pierwszego doświadczenia w branży morskiej energetyki wiatrowej dzięki programowi „working students”.

Do tej pory RWE nawiązało współpracę z trzema uczelniami z województw pomorskiego i zachodnio-pomorskiego: Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Morskim w Gdyni oraz Politechniką Morską w Szczecinie.

W obszarze badań środowiskowych i geologicznych współpracujemy z wiodącymi instytutami badawczymi – Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk i Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym.

Wraz z poszerzaniem portfolio projektów odnawialnych źródeł energii w Polsce spółka RWE będzie aktywnie wspierać dalszy rozwój badań naukowych i dzielić się zdobytą wiedzą na temat innowacyjnych technologii.