Społeczeństwo

Jesteśmy wiarygodnym partnerem, a odpowiedzialność korporacyjna jest podstawą wszystkich naszych działań społecznych, niezależnie od tego, czy chodzi o zaangażowanie lokalne, wspólne programy edukacyjne czy umowy sponsorskie.

Otwarcie i przejrzyście komunikujemy o bieżących inwestycjach, konsultując się ze społecznością lokalną, aby stworzyć odpowiednie środowisko do wdrażania  działań wspierających projekty społeczne i kulturalne.

Dla RWE odpowiedzialność społeczna oznacza aktywne podejście do ważnych kwestii, takich jak ochrona praw człowieka, różnorodność czy potrzeba stworzenia zrównoważonego łańcucha dostaw. Ochrona zdrowia, wspieranie rozwoju naszych pracowników oraz bezpieczeństwo mieszkańców to dla nas jedne z najważniejszych priorytetów. Dlatego nieustannie angażujemy się w projekty społeczne, pozostając w stałym dialogu z interesariuszami.

Dowiedz się więcej

Edukacja

Zaangażowanie lokalne

Trasa kabla lądowego