Konstrukcja

BADANIA

W 2020 roku przeprowadzono wstępne badania gruntu na morzu w ramach przygotowań do projektu farmy wiatrowej.


Planuje się przeprowadzenie kompleksowego badania dna morskiego w 2022 roku. Obejmują one badania geofizyczne i geotechniczne.


Przed rozpoczęciem budowy wymagane są badania lądowe, w tym próbne wykopy archeologiczne wzdłuż korytarza kablowego i w miejscu stacji konwertorowej, a także badania terenowe w celu sprawdzenia warunków gruntowych i innych.

BEZPIECZEŃSTWO

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszego zespołu i naszych kontrahentów jest naszym najwyższym priorytetem. Mamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i zapewniamy ich przestrzeganie oraz utrwalanie, regularnie wdrażając ukierunkowane kampanie bezpieczeństwa.


Bezpieczeństwo zaczyna się od samej góry - kierownictwo F.E.W. Baltic II będzie wykazywać widoczne zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa we wszystkich obszarach projektu, zarówno na lądzie, jak i na morzu.


Wzorowe zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie są kluczowe dla pomyślnej budowy, uruchomienia i eksploatacji farmy wiatrowej.

Na co dzień kierujemy się pięcioma kluczowymi celami:


1. Żadnych incydentów, wypadków ani urazów

2. Utrzymanie zdrowej siły roboczej bez utraty czasu na choroby związane z pracą

3. Nie szkodzimy środowisku!

4. Brak uszkodzeń aktywów

5. Nie szkodzimy archeologii morskiej


F.E.W. Baltic II wdroży system zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem firmy RWE Renewables GmbH, aby osiągnąć tak wysokie standardy.