RWE Renewables zaprasza do dialogu dotyczącego dostaw usług i komponentów dla lądowej stancji elektroenergetycznej projektu morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II

Rejestrację


Gdańsk 19.05.2022

RWE Renewables zaprasza do dialogu dotyczącego dostaw usług i komponentów dla lądowej stancji elektroenergetycznej projektu morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II

W ramach szeroko zakrojonej kampanii nakierowanej na budowanie silnego, polskiego łańcucha dostaw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, przygotowaliśmy dla wszystkich producentów oraz dostawców usług w obszarze energetyki unikatową możliwość pozyskania szczegółowych informacji na temat realizacji lądowej stacji transformatorowej, wchodzącej w skład infrastruktury technicznej morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II, która już w 2026 roku rozpocznie generację energii elektrycznej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.


Widząc potrzebę bezpośredniego dialogu pomiędzy dostawcami, do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy Generalnego Wykonawcę lądowej stacji transformatorowej GE/PILE Elbud. Będzie to niespotykana dotąd szansa bezpośredniej rozmowy na temat potrzeb wszystkim stron zaangażowanych w projekt, wymiany doświadczeń, a także zadania pytań bezpośrednio Generalnemu Wykonawcy.

Podczas spotkania przedstawione zostaną Państwu szczegóły dotyczące m. in.:

  • sposobu budowania łańcucha poddostawców oraz jego struktury
  • harmonogramu kontraktu
  • wymagań technicznych oraz kompetencyjnych, stawianych potencjalnym poddostawcom
  • mechanizmu kontraktacji dostaw
  • kultury współpracy z RWE Renewables oraz Generalnym Wykonawcą

Chcą dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych dostawców zainteresowanych udziałem w projekcie, poza informacjami z zakresu statusu projektu i harmonogramu kolejnych przetargów, spotkanie organizujemy dla czterech dedykowanych pakietów:

  • przekładniki i ograniczniki napięć 220 kV i 400 kV
  • roboty ogólnobudowlane
  • roboty drogowe
  • systemy ochrony technicznej

Spotkanie odbędzie się w formule otwartego dialogu, realizowanego na partnerskich zasadach. Aby wziąć w nim udział, prosimy o uprzednią rejestrację online pod adresem:
https://balticseapower.com/registration

Po rejestracji uzyskują Państwo szansę na zadanie pytań, na które postaramy się odpowiedz w trakcie trwania dialogu.

Miejsce i termin spotkania:
19 maja 2022, Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk

NAJNOWSZE WIADOMOŚĆI

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne odbędą się 12 i 13 maja 2021 roku w gminie Słupsk oraz 19 i 20 maja 2021 roku w gminie Ustka.

Kontrakt różnicowy przyznany

Polska przyznaje kontrakt różnicowy dla morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II RWE.