Więcej mocy w Polsce: RWE i Siemens Gamesa połączyły siły, aby wzmocnić sektor morskiej energetyki wiatrowej

RWE Renewables GmbH

Powering up in Poland: RWE and Siemens Gamesa join
forces to boost Polish offshore wind industry

  • Podpisano umowę z preferowanym dostawcą dla morskiej farmy wiatrowej RWE F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW; planowane jest wykorzystanie 25 turbin SG 14-236 DD; lokalny łańcuch dostaw wzmocni polski wkład w inwestycji
  • Siemens Gamesa uruchomi centrum Baltic Sea Offshore Execution (Realizacji Projektów Offshore na Morzu Bałtyckim) w Gdańsku, które utworzy ponad 150 miejsc pracy
  • Podpisano porozumienie z polskimi partnerami uczelnianymi aby wesprzeć edukację
    na kierunku morskiej energetyki wiatrowej

 

Gdynia, 27 czerwca 2022

RWE i Siemens Gamesa połączyły siły, aby przyspieszyć rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej. RWE wybrała Siemens Gamesa jako preferowanego dostawcę dla projektu F.E.W. Baltic II. Morska farma wiatrowa o mocy 350 MW ma wykorzystywać 25 flagowych morskich turbin wiatrowych SG 14-236 DD produkcji Siemens Gamesa. Współpraca obejmuje także umowę serwisową. W zależności od ostatecznej decyzji inwestycyjnej, prace budowlane mogłyby rozpocząć się już w 2024 roku. Po zakończeniu rozruchu, F.E.W. Baltic II przyczyni się do transformacji energetycznej Polski, produkując zieloną energię elektryczną w ilości wystarczającej do zaspokojenia potrzeb około 350 000 polskich gospodarstw domowych.

 

Sven Utermöhlen, Dyrektor Generalny Offshore Wind w RWE Renewables: ”Wybór Siemens Gamesa jako preferowanego dostawcę to kolejny kamień milowy na drodze do realizacji naszej pierwszej polskiej, morskiej farmy wiatrowej. Dzięki projektowi F.E.W. Baltic II przyspieszymy rozwój lokalnego łańcucha dostaw i znacząco przyczynimy się do kształcenia przyszłych kadr. Morska energetyka wiatrowa nabiera w Polsce dużego rozpędu, a my chcemy być jednym z jej głównych motorów poprzez rozwój, budowę i eksploatację kolejnych farm wiatrowych u polskich wybrzeży.”

 

Umowa z RWE dotycząca morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II przyczyni się do kontynuacji współpracy Siemens Gamesa z polskim łańcuchem dostaw w sektorze energetyki wiatrowej, którego średni roczny wolumen zakupu towarów i usług w Polsce wynosi ponad 250 mln euro.

 

"Morska energetyka wiatrowa szybko staje się ogromnym atutem Polski, a my dołożymy wszelkich starań, aby być jednym z kluczowych graczy w jej urzeczywistnieniu. Jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy wybrani przez RWE jako preferowany dostawca dla F.E.W. Baltic II, jednej z pierwszych inwestycji offshore w tym kraju. Połączenie naszej technologii morskich turbin wiatrowych SG 14-236 DD z biznesowym podejściem RWE do Polski jest doskonałym rozwiązaniem.
Jesteśmy też pod wrażeniem dążenia naszych Partnerów ze środowisk akademickich do rozwoju przyszłych kadr dla branży offshore w Polsce. Jesteśmy przekonani, że ten program rozwoju będzie podążał drogą wyznaczoną przez polski łańcuch dostaw, w którym wykwalifikowane firmy już realizują wiele projektów, a kolejne mają dopiero nadejść" – powiedział Marc Becker, Dyrektor Generalny Siemens Gamesa Offshore Business Unit.

 

Aby wspierać realizację projektu F.E.W. Baltic II firmy RWE oraz innych, przyszłych projektów offshore, w nowym centrum Siemens Gamesa Baltic Sea Offshore Execution (Realizacji Projektów Offshore na Morzu Bałtyckim) pracować będzie ponad 150 ekspertów. Specjaliści zatrudnieni w tej jednostce będą zajmować się takimi obszarami, jak: działania przedmontażowe, zarządzanie projektem, zarządzanie budową, uruchamianie morskich farm wiatrowych w Polsce i wielu innych krajach. Gdańsk będzie główną lokalizacją biura, a pierwsze rekrutacje już się rozpoczęły. Wraz z istniejącym w Polsce 20-osobowym zespołem Siemens Gamesa Offshore Sales, będzie to największa tego typu operacja w branży morskiej energetyki wiatrowej w naszym kraju.

 

Do obsługi i konserwacji projektu F.E.W. Baltic II, RWE wybrało port w Ustce. Dzięki planowanej stacji serwisowej na polskim wybrzeżu, firma zamierza przyczynić się do rozwoju lokalnej gospodarki i społeczeństwa, tworząc w dłuższej perspektywie do 50 nowych miejsc pracy. Przewiduje się, że stacja serwisowa będzie gotowa do 2025 roku. RWE planuje obsługę farmy wiatrowej z tego portu przez co najmniej 25 lat.

RWE i Siemens Gamesa podpisały także porozumienie o współpracy z Akademią Morską
w Szczecinie. Porozumienie koncentruje się na określeniu wspólnych działań wspierających edukację studentów. Obejmuje ono również badanie możliwości współpracy przy niektórych projektach badawczych.

"Podpisanie porozumienia z firmami, które stanowią światową czołówkę branży energetyki wiatrowej, jest dla nas z jednej strony dużym zaszczytem, a z drugiej kreuje możliwość obustronnego rozwoju i korzyści. Jestem przekonany, że współpracując dydaktycznie stworzymy jeden z najlepszych w świecie, praktyczny program kształcenia, w ramach którego Pracownicy RWE oraz Siemens Gamesa podzielą się wiedzą i doświadczeniami w zakresie nowoczesnych technologii. Mam nadzieję, że rozwój współpracy zaowocuje też transferem wiedzy naszych naukowców w stronę RWE i Siemens Gamesa. Już dzisiaj wielu z nich posiada ekspertyzę związaną zarówno z zabezpieczeniem, bezpośrednią obsługą czy eksploatacją technologii morskich, jak i dotyczącą występujących tam problemów. Oczekujemy, że wspólne przedsięwzięcia poszerzą możliwość wykonywania czy wykorzystania wytworzonej w Akademii Morskiej aparatury badawczej oraz weryfikowania koncepcji naukowych w terenie, na farmie wiatrowej. To ważne z perspektywy wyszkolenia kadry o najwyższych, liczących się w każdym zakątku świata kompetencjach” – powiedział Artur Bejger, prorektor ds. nauki Akademii Morskiej w Szczecinie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Guy Dorrell
External Communications
Siemens Gamesa

T +44 7808 823177
E Guy.Dorrell@siemensgamesa.com

Sarah Knauber
Spokesperson
RWE Renewables

M +49 162 25 444 89
E sarah.knauber@rwe.com


O projekcie offshore F.E.W. Baltic II:
W grudniu 2020, RWE podpisało umowę o przyłączeniu do sieci przesyłowej dla projektu F.E.W. Baltic II, który jest zlokalizowany na północ od Ławicy Słupskiej, w środkowej części polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. W 2021 roku RWE uzyskała decyzję środowiskową dla tego projektu morskiego. Była to pierwsza ocena oddziaływania na środowisko dla polskiego projektu wiatrowego na morzu, która została przeprowadzona w ramach procedury transgranicznej (konwencja ESPOO), z udziałem duńskich i szwedzkich interesariuszy. Również w ubiegłym roku, Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi kontrakt różnicowy (CfD), co potwierdza, że projekt RWE został wybrany do pierwszej fazy programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Przyznanie CfD zależy od ostatecznej zgody Komisji Europejskiej, która jest spodziewana w 2022 roku.

O turbinie Siemens Gamesa:
Przeznaczona do eksploatacji turbina SG 14-236 DD ma moc 14 MW i wirnik o średnicy 236 metrów. Morska turbina wiatrowa wykorzystuje 115-metrowe łopaty Siemens Gamesa B115 o powierzchni omiatanej 43 500 m2.

Siemens Gamesa Renewable Energy
Siemens Gamesa uwalnia moc wiatru. Od ponad 40 lat jest pionierem i liderem w branży wiatrowej, dziś zespół składający się z ponad 27 000 osób pracuje w centrum globalnej rewolucji energetycznej, aby sprostać najważniejszemu wyzwaniu naszego pokolenia – kryzysowi klimatycznemu. Dzięki wiodącej pozycji na rynkach lądowym, morskim i usługowym, firma projektuje, buduje i dostarcza wydajne i niezawodne rozwiązania w zakresie energii wiatrowej, w ścisłej współpracy z Klientami. Jako firma o zasięgu globalnym i lokalnym Siemens Gamesa przekroczyła poziom mocy zainstalowanej 122 GW i zapewnia dostęp do czystej, przystępnej cenowo i zrównoważonej energii, dzięki której na całym świecie jest dostępna elektryczność. 

RWE
RWE kształtuje i stymuluje świat zielonej energii. Dzięki kompleksowej strategii inwestycyjnej i rozwojowej koncern do 2030 roku zwiększy swoje wysokosprawne i zielone moce wytwórcze na całym świecie do 50 gigawatów. W tym celu RWE zainwestuje w tej dekadzie 50 miliardów euro brutto. Portfolio koncernu opiera się na morskich i lądowych elektrowniach wiatrowych, fotowoltaice, hydroenergetyce, technologiach wodorowych, magazynach energii, biomasie i gazie. RWE Supply & Trading dostarcza indywidualnych rozwiązań energetycznych dla dużych klientów. RWE posiada oddziały na atrakcyjnych rynkach Europy, Ameryki Północnej oraz regionu Azji i Pacyfiku. Przedsiębiorstwo w sposób odpowiedzialny wycofuje się z energetyki jądrowej i węglowej. Ścieżki ustalonego przez rząd odchodzenia od tych obu źródeł energii są już zdefiniowane. RWE zatrudnia na całym świecie około 19 tys. pracowników i stawia sobie jasny cel: osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 r. Na drodze do tego celu koncern wyznaczył sobie ambitne cele w zakresie wszystkich swoich działań powodujących emisje gazów cieplarnianych. Inicjatywa Science Based Targets potwierdziła naukowo, że te cele redukcji emisji są zgodne z paryskim porozumieniem klimatycznym. I w pełni wpisują się w cel koncernu: Our energy for a sustainable life.

Downloads

Press release