RWE wybrało partnera certyfikującego dla morskiej farmy wiatrowej F.E.W Baltic II

RWE Renewables GmbH

RWE wybrało partnera certyfikującego dla morskiej farmy wiatrowej F.E.W Baltic II

  • RWE wybrało UL Solutions do certyfikacji założeń projektowych farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II. Certyfikacja będzie prowadzona zgodnie ze światowymi standardami i w porozumieniu z Polskim Rejestrem Statków, niezależną i uznaną instytucją rzeczoznawczą
  • Jako drugi co do wielkości gracz w światowej branży offshore i jeden z pięciu największych krajowych operatorów onshore, RWE wzmacnia swoją obecność i kontynuuje proces zielonej transformacji energetycznej w Polsce
  • UL Solutions to globalny lider w obszarze bezpieczeństwa i jeden z największych na świecie dostawców usług testowania, kontroli i certyfikacji dla projektów związanych z energetyką odnawialną

 

Gdynia, 17 sierpnia 2022

Lukas Prietz, Dyrektor Projektu Farmy Wiatrowej F.E.W. Baltic II w RWE Renewables:

“Cieszymy się, że wybraliśmy UL Solutions – doświadczoną firmę certyfikującą dla naszego projektu morskiej farmy wiatrowej F.E.W Baltic II. Realizacja procesu budowy, a następnie eksploatacji F.E.W. Baltic II będzie przebiegać zgodnie z najwyższymi światowymi standardami oraz obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi. W ramach wymiany wiedzy cała procedura będzie odbywać się w dialogu z Polskim Rejestrem Statków. Wybierając do współpracy UL Solutions, angażujemy firmę globalną, która od wielu lat działa w Polsce, opierając się na polskich inżynierach i ekspertach. Wpisuje się to w realizowaną przez RWE strategię local content, polegającą na współpracy z krajowymi firmami i specjalistami.”

RWE Offshore Wind Poland, spółka zależna RWE Renewables, wybrała doświadczonego partnera, firmę UL Solutions – do procesu certyfikacji założeń projektowych farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW. Projektowana farma będzie zlokalizowana w polskiej części Morza Bałtyckiego, na obszarze 41 kilometrów kwadratowych, na głębokości 30-50 metrów 
i około 55 kilometrów od brzegu.

UL Solutions przystąpi do certyfikacji zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz międzynarodowymi regulacjami i procedurami IEC. Całość procesu będzie się odbywać 
w porozumieniu z Polskim Rejestrem Statków (PRS), który ma długoletnie doświadczenie we współpracy przy projektach na Bałtyku. Współpraca UL Solutions z PRS pokazuje, jak ważne są polskie firmy w procesie budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II.

„Budowa morskich farm wiatrowych jest szczególnie ważna w procesie transformacji energetycznej. Dzięki energii wytwarzanej na Bałtyku będzie można zmniejszyć zależność Polski od paliw kopalnych. Realizując projekt F.E.W. Baltic II znacząco przyczynimy się do tej pozytywnej zmiany, jednocześnie przyspieszając rozwój gospodarczy, poprzez korzystanie 
z polskich dostawców i podwykonawców” – mówi Lukas Prietz, Dyrektor Projektu Farmy Wiatrowej F.E.W. Baltic II w RWE Renewables. „Polska jest dla naszej firmy jednym 
z najatrakcyjniejszych i rozwijających się rynków offshore. Nie chcemy poprzestać na projekcie F.E.W. Baltic II, dlatego zaaplikowaliśmy też o wszystkie 11 obszarów, udostępnionych przez polskie władze pod budowę kolejnych farm wiatrowych”.

„Prąd produkowany przez morskie farmy wiatrowe jest kluczowy w procesie przejścia od zależności od paliw kopalnych do energii odnawialnej” - powiedział Joern Gerlach, Engineering Manager w zespole Renewables Energy w grupie UL Solutions Energy and Industrial Automation. „Potwierdzenie, że morska energetyka wiatrowa może wspierać sieć elektroenergetyczną przy jednoczesnej optymalizacji produkcji energii, jest kluczowe dla przyspieszenia rozwoju farm wiatrowych i zielonej transformacji energetycznej Polski. Jesteśmy dumni, że współpracujemy z RWE, aby pomóc w procesie rozwoju bezpieczniejszej i niezawodnej energii wiatrowej.”

Po uruchomieniu farma wiatrowa F.E.W. Baltic II, o mocy 350 MW, będzie w stanie wyprodukować zieloną energię elektryczną wystarczającą do zaspokojenia potrzeb około 
350 000 gospodarstw domowych. 

Oprócz offshore, RWE eksploatuje w naszym kraju lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej ponad 420 MW. W tym roku do sieci przyłączono szesnastą w portfelu firmy – Rozdrażew (16,8 MW). Siedem turbin ma zdolność do wygenerowania wystarczającej ilości zielonej energii elektrycznej, aby zaspokoić potrzeby ponad 27 000 polskich gospodarstw domowych. Trwa realizacja projektów Wierzchlas (7 MW) i Żnin (48 MW). Należące do RWE farmy wiatrowe Dolice (48 MW) i Lech Nowy Staw III (12 MW) czekają na licencje. Farma wiatrowa Lech Nowy Staw III, w województwie pomorskim, już wkrótce zacznie produkować energię dla kilku browarów działających w naszym kraju. Jako jedna z wiodących na świecie firm w dziedzinie energii odnawialnych, RWE wspiera polski przemysł w procesie zielonej transformacji energetycznej. Ponadto RWE dywersyfikuje swój polski portfel źródeł odnawialnych, inwestując w projekty fotowoltaiczne.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Sinje Vogelsang
Rzeczniczka prasowa
RWE Renewables

T +49 201 5179-5941
E sinje.vogelsang@rwe.com

Marcin Zięba
Lighthouse


M +48 781 81 87 87
E m.zieba@lhse.pl

RWE 
RWE kształtuje i stymuluje świat zielonej energii. Dzięki kompleksowej strategii inwestycyjnej i rozwojowej koncern do 2030 roku zwiększy swoje wysokosprawne i zielone moce wytwórcze na całym świecie do 50 gigawatów. W tym celu RWE zainwestuje w tej dekadzie 50 miliardów euro brutto. Portfolio koncernu opiera się na morskich i lądowych elektrowniach wiatrowych, fotowoltaice, hydroenergetyce, technologiach wodorowych, magazynach energii, biomasie i gazie. RWE Supply & Trading dostarcza indywidualnych rozwiązań energetycznych dla dużych klientów. RWE posiada oddziały na atrakcyjnych rynkach Europy, Ameryki Północnej oraz regionu Azji i Pacyfiku. Przedsiębiorstwo w sposób odpowiedzialny wycofuje się z energetyki jądrowej i węglowej. Ścieżki ustalonego przez rząd odchodzenia od tych obu źródeł energii są już zdefiniowane. RWE zatrudnia na całym świecie około 19 tys. pracowników i stawia sobie jasny cel: osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 r. Na drodze do tego celu koncern wyznaczył sobie ambitne cele w zakresie wszystkich swoich działań powodujących emisje gazów cieplarnianych. Inicjatywa Science Based Targets potwierdziła naukowo, że te cele redukcji emisji są zgodne z paryskim porozumieniem klimatycznym. I w pełni wpisują się w cel koncernu: Our energy for a sustainable life.


Oświadczenia dotyczące przyszłości 
Niniejszy komunikat zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia te odzwierciedlają aktualne przekonania, oczekiwania i założenia kadry zarządzającej i są oparte na informacjach, które są dostępne kadrze zarządzającej w chwili obecnej. Oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i wydarzeń, i wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem oraz niepewnością. Faktyczne przyszłe wyniki i wydarzenia z powodu różnych czynników mogą się znacznie różnić od wyrażonych tu oczekiwań i założeń. Do tych czynników należą w szczególności zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej oraz sytuacji konkurencyjnej. Na przyszłe wyniki i rozwój Spółki mogą mieć ponadto wpływ sytuacja na rynkach finansowych i wahania kursów walutowych, jak również krajowe i międzynarodowe zmiany legislacyjne, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, oraz inne czynniki. Ani Spółka, ani żaden z jej podmiotów powiązanych nie zobowiązuje się do aktualizacji oświadczeń zawartych w niniejszym komunikacie. 


Polityka prywatności
Dane osobowe przetwarzane w związku z informacjami prasowymi będą przetwarzane zgodnie z ustawowymi wymogami ochrony danych. Jeżeli nie chcesz otrzymywać dalszych komunikatów prasowych, prosimy o poinformowanie nas o tym pod adresem: datenschutz-kommunikation@rwe.com. Twoje dane zostaną wówczas usunięte i nie będziesz już otrzymywać od nas żadnych dalszych komunikatów. W przypadku pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub korzystania z praw przysługujących Ci zgodnie z RODO prosimy o kontakt pod adresem: datenschutz@rwe.com.

Downloads

Press release